Holló s Varjú – Három rövid mese – Ismeretlen szerző tollából

aug 17, 2022 | Fordítás

Egy sor tanmese az erkölcsről

I.

Holló s Varjú épp azt figyelték, ahogyan Kárókatona alámerül, hogy halakat foghasson magának.

– Bárcsak én is alá tudnék merülni – mondta Varjú. – Én is nagyon szeretem a halat.

– Micsoda? – Kérdezte Holló. – Tehát azt akarod mondani, hogy Kárókatona képes valamire, amire te nem? – Csodálkozott tovább. – Ez teljes képtelenség. Ezerszer jobb madár vagy, mint Kárókatona.

– Igazad van! – Kiáltott fel Varjú, és teljes erővel a vízbe vetette magát, hogy minél mélyebbre süllyedjen. Fél perccel később aztán a felszínre rontott és kivergődött a partra. Holló a közelben állt és figyelt.

– Te Holló! – Zihálta Varjú. – Miért mondtad ezt? Majdnem megfulladtam!

Holló vállat vont, és csak ennyit felelt:

– Szeretem a madárhúst.

II.

Holló s Varjú nézték, ahogy Sirató Gerle fürdik egy sekély pocsolyában.

– Szerintem, nekem sem ártana egy fürdő – mondta Varjú s ezzel a lendülettel szárnyra kélt, majd csobbant a pocsolyában. Amint pedig végzett, visszaröppent Holló mellé.

– Így már mindjárt jobb! – Mondta Varjú.

– Miért lenne? – Csodálkozott Holló. – A tollaid, a csőröd és a szemed ugyanolyan fekete, mint előtte.

– Igaz – mondta Varjú –, de amikor lerepültem a pocsolyához, megijesztettem Sirató Gerlét, és egyből felröppent a fészkéhez. Most már tudom, hol van.

– Tojás lesz ebédre! – Állapította meg elégedetten Holló.

III.

Holló s Varjú az út menti fogadónak árnyékot adó fákon ücsörögtek, pontosan egy kábult, részegségtől horkoló kocsis felett. Varjú magasra emelte csőrét, majd így szólt:

– Annak az alvó embernek egy fényes gombostű van az ingébe szúrva.

– Ez egy díj – világított rá Holló. – Azért kapta, mert sok sört ivott. Ha megiszod a kupájában maradt sört, te is kaphatsz egy ilyen fényes gombostűt.

– Fényes gombostű! – Kiáltott fel izgatottan Varjú, majd leszállt az asztalhoz. Megitta a maradék sört, mind az utolsó cseppig, majd pediglen eldőlt és nem tudott felkelni. Ekkor Holló is leröppent a fáról, és finoman elvette a kocsis ingébe tűzött fényes gombostűt.

– Fényes gombostű! – Hallatszott Holló felkiáltása miközben tovaszállt.