Magyarok a Nyugattal szemben

jún 24, 2021 | Napló

Évszázados küzdelem ez itt Európa szívében, melyet mi magyarok a Nyugathoz való tartozásért folytatunk. Mégis bizonyos értelemben évtizedes lemaradásban vagyunk kulturálisan. Amit most hátrányunkból előnyünkké kovácsolhatunk. Nem feltétlenül baj, hogy nem vettünk át minden kulturális reformot. Számunkra ezért megadatott a lehetőség, hogy látván az eredményeket, csak azt vegyük át, ami jó hatást gyakorol a társadalomra, s nem vezeti ügyünket zsákutcába. A cél nem a Nyugattal való egybeolvadás; csak a kultúrához tartozás!

Magyarként előnyt tudnánk kovácsolni az évtizedes kulturális lemaradásunkból. Mert mi a „múltból” tudjuk szemlélni a jelent, ami számunkra még csak a jövőt jelenti. S így megválaszthatjuk, miket szeretnénk átültetni saját társadalmunk termőtalajába. Nekünk megadatott a lehetőség hogy megszemlélhessük először a nyugat által kipróbált módszereket és csak azt vegyük át, ami működik.

Magyarként ez nagy felelősségünk. A kulturálisan fejlett társadalmi rétegnek, az úgy nevezett értelmiségnek nem szabad elitként működnie! Nem szabad elzárkózniuk és lenézőként viselkedniük a világban élő emberekkel szemben. Az elefántcsonttoronyba elzárkózó értelmiségiek az által, hogy elhatárolódnak a magyar kultúrától, mely nem felel meg elvárásaiknak, csupán annak bukását okozhatják. A feladatuk, hogy abból, amit kaptak fejlődjenek és visszaadják azt a tudást a társadalomnak. Mindenkiben megtalálható az értelem magva, de sokaknak segítség nélkül nem megy a gondozása. Ne hagyjuk, hogy ezt a törődést a média csalfa keze adja meg nekik. Magyarországon még nem alakult az igazi polgárság, mert az évszázados elnyomásban és agymosásban nem volt rá mód. Viszont nem ülhetünk tétlenül és nem mutogathatunk mindig magunk mögé. Mások hibáztatásával nem fogunk előrébb jutni. Az igazi polgári és értelmiségi réteget nehéz kialakítani, de meg kell próbálnunk. Nem hagyhatjuk, hogy kultúránk és örökségünk elsüllyedjen az örvénylő tengerben. Ehhez azonban ki kell szakadni a kényelmes fotelünkből és eleinte hálátlan és sok áldozattal járó kemény munkát kell folytatnunk, annak érdekében, hogy a kert, mely a magyar kultúrát őrzi, szép és egészséges legyen.